Cùng với sự chuyển biến của lịch sử Giáo xứ cũng có 1 sự chuyển biến khá rõ rệt đó là sự chuyển đổi từ Liên Minh Thánh Tâm sang Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu vào khoảng tháng 11-2008 . Đó cũng là nguyên nhân ra đời của Xứ Đoàn Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu cho đến hôm nay Xứ Đoàn đã phát triễn vượt bật với 79 thành viên lấy chính Thánh Tâm Chúa làm quang thầy cho Xứ Đoàn, với ban điều hành bao gồm:

–          Đoàn trưởng :Giuse Trần Tĩnh.

–          Đoàn phó nội vụ : Tôma Nguyễn Xứ.

–          Đoàn phó ngoại vụ : Tađêô Võ Tấn Ngãi.

–          Tuyên huấn : Gioan Nguyễn Non.

–          Phụng vụ : Giuse Nguyễn Hưởng.

–          Thủ quỹ : Giuse Hồ Quan Phước.

–          Thư ký : Tôma Nguyễn Văn Tầm.

–          Ủy viên bác ái : Tôma Trần Thanh Tịnh.

Đoàn tổ chức sinh hoạt vào mỗi thứ 2 của tuần 2 trong tháng.

Advertisements