01/11/12 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN

Các Thánh Nam Nữ

Mt 5,1-12a

CON ĐƯỜNG CÁC MỐI PHÚC

“Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời thuộc về họ.” (Mt 5,3)

Suy niệm: Hôm nay Hội Thánh mừng tất cả các thánh, nam và nữ, xưa và nay, nổi tiếng và vô danh. Các thánh nổi tiếng có rất nhiều. Các thánh âm thầm, không tên tuổi, còn nhiều hơn. Tất cả các ngài đang ở trong hạnh phúc và vinh quang vĩnh cửu với Thiên Chúa. Các ngài đã đi trên con đường mang tên các mối phúc và nay Nước Trời đã hoàn toàn thuộc về các ngài. Nước Trời ấy vốn đã có mặt và đang được xây dựng ngay trong cuộc sống này. Ta có thể gặp các “thánh” đang cắp sách đến trường hay đang gập lưng trên mặt ruộng, đang chạy xe ôm hay đang bán hàng rong, đang làm phụ hồ ở công trường hay đang bốc xếp ngoài bến cảng. Ở những chỗ ta không ngờ nhất thì rất nhiều “thánh” đang có mặt.

Mời Bạn: Con đường mà các thánh thuộc Hội Thánh khải hoàn đã đi và đã tới, đó là con đường Tám Mối Phúc, con đường của thập giá, con đường của yêu thương đến cùng mà chính Chúa Giêsu là người tiên phong. Mời bạn nhìn lại xem con đường mình đang đi là con đường nào, có phải là con đường của Tám Mối Phúc đó không? Con đường của bạn có thập giá và yêu thương không? Ta chỉ mừng các thánh thực sự khi ta nhận con đường của các thánh làm con đường của mình.

Sống Lời Chúa: Nếu bạn nghĩ “nhiều mối phúc quá, làm sao ‘ôm’ hết!” thì bạn chỉ cần chọn một mối phúc thôi. Bạn thử đi, điều tuyệt vời sẽ xảy ra đấy!

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con đường mà Chúa đề nghị các môn đệ Chúa bước đi là con đường đầy thách đố. Nhưng với ơn Chúa đỡ nâng, con sẽ đủ sức. Con chọn con đường này. Xin Chúa ban ơn giúp sức con. Amen.

02/11/12 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN

Các Đẳng Linh Hồn

Ga 6,51-59

BÁNH BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

“Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6,51)

Suy niệm: Nhằm “tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt, toát hơi may lạnh buốt xương khô,” thi hào Nguyễn Du chạnh lòng làm bài “Văn tế thập loại chúng sinh” khóc thương cho mọi hạng người giàu nghèo sang hèn phải chết vì đủ loại cảnh ngộ thương tâm. Cũng tin tưởng vào một sự sống ở kiếp sau nhưng thương thay, đó lại là những kiếp sống cô đơn, vất vưởng, oan khuất, thê lương:

Kẻ thân thích vắng sau vắng trước

Biết lấy ai bát nước nén nhang?

Cô hồn thất thểu dọc ngang

Nặng oan khôn lẽ tìm đường hoá sinh?

Chúa Giêsu đến giải thoát nhân loại khỏi cảnh trầm luân bằng cách tự hiến chính thân mình Ngài thành bánh hằng sống cho chúng ta, để ai ăn bánh đó, sẽ được vào cõi sống hạnh phúc vĩnh hằng. Điều Chúa nói thật khó tin, người Do Thái nghe mà cứ xầm xì! Chả thế mà trong một đoạn ngắn Chúa đã phải nhắc đi nhắc lại tới ba lần: “Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.”

Mời Bạn: Phần bạn, là kitô hữu, hẳn bạn đã tin vào lời Chúa nói. Nhưng làm thế nào để chia sẻ niềm tin ấy cho người chưa tin? Giáo Hội dành cả tháng 11 để cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Họ là những người thân của bạn đã qua đời và cả các cô hồn, tức là các linh hồn mồ côi. Việc bạn ân cần tưởng nhớ, sốt sắng cầu nguyện, nhất là cử hành bí tích Thánh Thể để cầu cho họ là cách trợ giúp thiết thực và hiệu quả cho các linh hồn và là lời chứng hùng hồn cho niềm tin đó.

Sống Lời Chúa: Sửa sang lại bàn thờ tổ tiên và đọc kinh chung gia đình để cầu cho các vị tiên nhân của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Amen.

03/11/12 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN

Th. Máctin Porét, tu sĩ

Lc 14,1.7-14

KHIÊM NHƯỜNG PHỤC VỤ

“Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 14,11)

Suy niệm: Chỗ ngồi danh dự trong một bữa tiệc không nhiều. Nhưng ai cũng thích và muốn ngồi vào chỗ ưu tiên ấy. Đây cũng là thái độ háo danh của những người Pharisêu mà Chúa Giêsu kịch liệt lên án. Người cho biết làm lớn không hệ tại ở chỗ ngồi, cũng chẳng phải ở quyền lực nhưng là thái độ phục vụ đối với tha nhân. Một cái nhìn hoàn toàn ngươc lại với quan điểm của họ.

Mời Bạn: Tham vọng quyền lực luôn ám ảnh con người mọi thời trên mọi bình diện: gia đình, tổ chức xã hội đến quốc gia quốc tế. Ngay cả trong Giáo Hội cũng không nằm ngoài vòng kiềm toả ấy. Thế nhưng, đó không phải là con đường Chúa đã đi, cũng không phải là cách Chúa Giêsu đã dạy: những ai muốn làm lớn trong Vương quốc của Người phải là người phục vụ. Cung cách đó chính là qui luật để vào được Nước Trời: Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.

Sống Lời Chúa: Trong gia đình, cộng đoàn của bạn, bạn có nhận thấy việc phục vụ âm thầm nào đang cần bạn giúp một tay không? Bạn có nhận con người nhỏ bé nào đang cần sự quan tâm giúp đỡ không? Bạn tập nhanh nhạy nhận ra những trường hợp đó và mau mắn phục vụ.

Cầu nguyện: Lay Chúa, giữa một thế giới đề cao quyền lực và lợi nhuận, xin dạy con biết phục vụ âm thầm. Giữa một thế giới say mê thống trị và chiếm đoạt, xin dạy con biết yêu thương tự hiến. Giữa một thế giới đầy phe phái chia rẽ, xin dạy con biết cộng tác và đồng trách nhiệm. Giữa một thế giới đầy hàng rào kỳ thị, xin dạy con biết coi mọi người như anh em. Amen.

Advertisements