Giúp lễ, dự tu được xem là các hạt giống ơn gọi của Giáo xứ, nương nấu dưới bóng mát ơn phù trợ của thánh Pi-ô X (21/08).

  • Giúp lễ:

Được xem là một bộ phân không thể thiếu trong các thánh lễ với số lượng là 30 em một số lượng không nhỏ bộ máy điều hành cũng tương tụ như các ban khác trong Giáo xứ nhưng trong ban đã chia làm 3 tổ nhỏ nhầm dễ quản lý các em

–          Trưởng ban : Tađêô Trần Thanh Tâm.

–          Phó ban : Phaolô Nguyễn Minh Hiền.

–          Thủ quỹ : Gioan Lê phúc Nghĩa.

Ban giúp lễ họp vào mỗi Chúa Nhật hàng tuần lúc 16h .

Giúp lễ nam.

  • Dự tu

Với số lượng 43 em được xem là 43 hạt giống ơn gọi dấng thân theo chúa , dự tu chia là 2 nhóm : nhóm A và nhóm B , nhóm A là các em học từ lớp 9 – 12 học sau thánh lễ tối thứ 7 có 26 em , nhóm B là các em học từ lớp 6 – 8 học vào 17h Chúa Nhật hàng tuần có 17 em .

542340_235855126550604_1231145176_n

Dự tu nam.

Dự tu nữ .

Advertisements