Có thể nói sự xuất hiện của các đoàn thể trong Giáo xứ là rất sớm trong đó có Đoàn Phan Sinh Tại Thế .  Đoàn được thành lập năm 1954 với tên là Dòng 3 Phanxicô cũng như  Legio Mariae việc sinh hoạt của Đoàn bị gián đoạn trong một thời gian dài do chiến tranh. Nhưng tinh thần Phanxico vẫn sống âm thầm đến năm 1993 Đoàn đã thực sự hồi sinh và đổi tên thành Đoàn Phan Sinh Tại Thế . Với số lượng thành viên là 28 người lấy thánh Lu-Y làm thánh Quan thầy , Đoàn họp vào 15h30 các Chúa Nhật I và III trong tháng , ban điều hành bao gồm :

–       Trưởng phục vụ : Tôma Hồ Thờ .

–       Phó phục vụ : Matta Lê Thị Ly .

–       Phụ trách huấn luyện : Phêrô Nguyễn Đức Nhậm .

–       Thư ký : Phêrô Trần Văn Phước .

–       Thủ quỹ : Matta Nguyễn Thị Duyên .

Advertisements