MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI , BỔN MẠNG LEGIO MARIAE .

Hôm nay ngày 15 tháng 8 năm 2012 hòa trong không khí cả Giáo Hội Mừng kính trọng thể lể Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời , Giáo Xứ Cây Vông vào lúc 18h30 cũng dâng lễ đồng thời mừng bổn mạng của Legio Mariae . Cha Quản Xứ Chủ Tế đồng thời chia sẽ Tin Mừng cho Giáo dân.

Ngoài những thành phần của Legio Mariae thì còn có sự góp mặt đông đủ của Giáo dân ở Giáo Xứ .

Đoàn Rước.

Cô Têrêxa Hồ Thị Hòa đọc bài đọc 1.

Cô Maria Nguyễn Ngọc Thủy hát đáp ca .

Anh Tađêô Nguyễn Ngọc Sơn đọc bài đọc 2.

Cha Augustino Mai Hứa công bố Tin Mừng cho Giáo dân .

Bài Giảng của Ngài xoay quanh đề tài Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời cũng như cuộc đời của mẹ Maria .

Cô Anna Nguyễn Thị Từng đại diện đọc Lời Nguyện Tín Hữu . 

Thánh lễ kết thúc trong hồng ân bao la của Mẹ Maria .

Legio Maria là đoàn thể lớn của Giáo Xứ Cây Vông có nhiều vị đại diện tham gia tích cực vào mọi hoạt động của giáo xứ . Qua lời chuyển cầu của mẹ Maria , nguyện xin Tình Yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi luôn tuôn đổ muôn ơn lành trên quý vị 

Advertisements