SGLCG 946-962

 

“Các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng” (Cv 2,42).

 

1-H. Ngoài các tín hữu ở trần gian, Hội Thánh còn gồm những ai?

T. Ngoài các tín hữu ở trần gian, Hội Thánh còn gồm những tín hữu đã qua đời, hiện đang hưởng phúc thiên đàng hay còn ở luyện ngục.

 

2-H. Các tín hữu hiệp thông với nhau thế nào?

T. Các tín hữu còn sống trên trần gian, các linh hồn trong luyện ngục và các  thánh trên trời chia sẻ cho nhau những ơn ích thiêng liêng.

 

3-H. Các tín hữu ở trần gian hiệp thông với nhau thế nào?

T. Các tín hữu ở trần gian hiệp thông với nhau trong đức tin, đức mến,  kinh nguyện, các bí tích và các đoàn sủng; đồng thời cũng chia sẻ của cải vật chất cho nhau/ trong tinh thần liên đới và tương trợ.

 

4H. Chúng ta hiệp thông với các linh hồn trong luyện ngục thế nào?

T. Chúng ta dâng việc lành phúc đức cầu nguyện cho các linh hồn, còn các linh hồn chuyển cầu cùng Chúa cho ta.

 

5-H. Chúng ta hiệp thông với các thánh trên trời thế nào?

T. Chúng ta noi gương các thánh/ và xin các ngài chuyển cầu cùng Chúa cho ta.

 

 

Cầu nguyện

Lạy Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống và người chết, đã cho Đức Giê-su phục sinh. Xin cho những người đã qua đời được phục sinh, và cho chúng con được cùng họ hưởng vinh quang muôn đời.

 

Thực hành

Cầu nguyện  cho những người đã qua đời, đặc biệt trong tháng mười một, tháng cầu nguyện cho các linh hồn.

 

Advertisements