Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH NĂM ĐỨC TIN

Học Hỏi Giáo Lý Năm Đức Tin - Bài 1:Năm Đức TinHọc Hỏi Giáo Lý Năm Đức Tin – Bài 1:Năm Đức Tin

Bài 1

NĂM ĐỨC TIN

“Tôi biết tôi tin vào ai” (2 Tm 1,12)

 

1-H. Năm Đức Tin là gì?

T. Năm Đức Tin là thời gian toàn thể Giáo Hội tái khám phá, đào sâu và sống sâu xa hơn đức tin của mình, để có thể thông truyền hồng ân đức tin đó cho mọi người.

 

2-H. Năm Đức Tin do ai thiết lập?

T. Năm Đức Tin do Đức Thánh Cha Bê-nê-đic-tô XVI thiết lập với tự sắc “Cánh cửa Đức Tin”, ban hành ngày 11 tháng 10 năm 2011.

 

3-H. Năm Đức Tin bắt đầu khi nào?

T. Năm Đức Tin bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm 2012 đến ngày 24 tháng 11 năm 2013. Tại Việt Nam, Năm Đức Tin sẽ được khai mạc cấp  toàn quốc vào ngày 12 tháng 10 năm

2012 tại Thanh Hoá, cấp giáo phận vào ngày 18 tháng 10 năm 2012, và cấp giáo xứ vào ngày 21 tháng 10 năm 2012.

 

4-H. Năm đức tin nhằm những mục đích gì?

T. Năm đức tin nhằm ba mục đích này:

– Một là giúp tái khám phá điều cốt lõi và nền tảng của đức tin là cuộc  gặp gỡ của mỗi người với Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu độ trần gian.

– Hai là để kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II, giúp tái khám phá những nét phong phú trong giáo huấn của Công đồng làm kim chỉ nam cho người tín hữu hôm nay.

– Ba là để kỷ niệm 20 năm ban hành Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo, giúp người tín hữu vững tâm sống, làm chứng và truyền bá đức tin của mình.

 

5-H. Trong Năm Đức Tin, hàng giáo sĩ, tu sĩ, chủng sinh được mời gọi làm những gì?

T. Trong Năm Đức Tin, hàng giáo sĩ, tu sĩ, chủng sinh được mời gọi đào sâu giáo huấn của Công đồng Vatican II, cách riêng về Mầu nhiệm Giáo Hội, cũng như quan tâm học hỏi Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo.

 

6-H. Trong Năm Đức Tin, các gia đình Ki-tô hữu được mời gọi làm những gì?

T. Trong Năm Đức Tin, các gia đình Ki-tô hữu được mời gọi chuyên cần  tham dự thánh lễ, vì Thánh lễ là cử hành mầu nhiệm đức tin; sốt sắng lần hạt Mân côi trong gia đình và nỗ lực sống bác ái với mọi người.

 

7-H. Trong Năm Đức Tin, giới trẻ và các thiếu nhi được mời gọi làm những gì?

T. Trong Năm Đức Tin, giới trẻ và các thiếu nhi được mời gọi siêng năng học giáo lý, yêu mến các bài ca ý lực sống, để Lời Chúa ngày càng thấm nhuần trong tâm hồn người trẻ, cũng như trong mỗi gia đình và giáo xứ.

 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con Năm Đức Tin. Xin cho chúng con biết tận dụng thời gian hồng ân này để đức tin của chúng con mỗi ngày một vững chắc và triển nở hầu có thể chia sẻ cho mọi người chung quanh.

 

Thực hành:

Học hỏi về Năm Đức Tin và nỗ lực canh tân đời sống đạo như Giáo Hội mời gọi trong Năm Đức Tin.

 

Advertisements