SGLCG 668-682

 

Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. (Mt 16,27)

 

 

1-H. Sau khi lên trời, Chúa Giê-su còn đến trần gian nữa không?

T. Ngày tận thế, Chúa Giê-su sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, và làm cho Nước Thiên Chúa được hoàn thành.

 

2-H. Phán xét kẻ sống và kẻ chết nghĩa là gì?

T. Nghĩa là Chúa Giê-su sẽ phơi bày mọi tâm tư thầm kín của mỗi người, và thưởng phạt theo việc họ đã làm.

 

3-H. Nước Thiên Chúa sẽ hoàn tất thế nào trong ngày Chúa Giê-su lại đến?

T. Ngày đó, Chúa Giê-su sẽ thực hiện cuộc chiến thắng cuối cùng của sự thiện trên sự ác và qui tụ vạn vật để dâng lên Thiên Chúa Cha (x.1Cr 15,24).

 

4-H. Khi nào Chúa Giê-su sẽ lại đến trong vinh quang?

T. Chắc chắn Chúa sẽ đến, nhưng ta không biết được lúc nào (x.

2Tx 2,3-12). Vì vậy, ta phải luôn tỉnh thức đợi chờ.

 

Advertisements