SGLCG 571-637

 

Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết,

và ngày thứ ba sẽ sống lại. (Mt 16,21)

 

 

1-H. Chúa Giê-su báo trước về cái chết của Ngài như thế nào?

T. Chúa Giê-su báo trước Ngài sẽ bị giới lãnh đạo Do Thái bắt, bị kết án tử hình và bị giết chết, nhưng ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại.

 

2-H. Vì sao Chúa Giêsu bị giới lãnh đạo Do Thái lên án?

T. Vì họ cho rằng Chúa Giê-su chống lại luật Mô-sê, coi thường Đền thờ  Giê-ru-sa-lem và nhất là phạm thượng, dám coi mình bằng Thiên Chúa.

 

3-H. Chúa Giê-su có chống lại luật Mô-sê không?

T. Chẳng những Chúa Giê-su không chống lại luật Mô-sê mà

Ngài còn tuân giữ trọn vẹn và làm cho nên hoàn hảo.

 

4-H. Chúa Giêsu có coi thường Đền thờ Giê-ru-sa-lem không?

T. Chúa Giêsu rất tôn trọng Đền thờ vì đó là nhà Cha của Ngài, là nơi dành riêng để cầu nguyện và gặp gỡ Thiên Chúa. Tuy nhiên người Do Thái đã hiểu lầm khi Ngài nói “Các ông cứ phá Đền thờ này đi, nội trong ba ngày, Ta sẽ xây dựng lại” (Ga 2,19). Vì “Đền thờ Ngài muốn nói ở đây là chính Thân thể Ngài” (Ga 2,19-21).

 

5-H. Vì sao người Do Thái lên án Chúa Giê-su là kẻ phạm thượng?

T. Vì họ không tin Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa, nên khi

 

Ngài tự xưng mình làm chủ ngày Sa-bát, có quyền tha tội thì họ đã lên án Ngài là kẻ phạm thượng.

 

6-H. Những ai chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giê-su?

T. Một số người lãnh đạo Do Thái đã chủ mưu giết Chúa Giê- su. Nhưng  chính chúng ta cũng gây nên cái chết của Ngài mỗi khi chúng ta phạm tội, như lời thánh Phao-lô nói: “Chúa Giê-su đã chết vì tội lỗi chúng ta” (1Cr 15,3).

 

7-H. Cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su tỏ cho ta thấy tình yêu của

Thiên Chúa như thế nào?

T. Cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su tỏ cho thấy Chúa Cha yêu thương chúng ta đến nỗi đã “sai Con của Ngài đến làm của lễ đền tội cho chúng ta” (2Cr 5,19). Còn Chúa Giê-su thì bằng lòng chịu chết để tỏ lòng yêu mến, vâng phục Chúa Cha và để cứu chuộc loài người chúng ta.

 

8-H. Chúa Giê-su chịu chết như thế nào?

T. Chúa Giê-su chịu đóng đinh và chết trên thập giá tại núi Sọ, dưới thời tổng trấn Phi-la-tô. Xác Ngài được mai táng trong mồ, còn linh hồn Ngài xuống ngục tổ tông để đem ơn cứu rỗi cho những người công chính đã chết trước Ngài.

 

Advertisements