SGLCG 535-570

 

Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời,

và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. (Mt 4,23)

 

1-H. Cuộc sống trần thế của Chúa Giê-su diễn ra thế nào?

T. Chúa Giê-su sinh ra tại làng Bê-lem, sống ẩn dật tại Na-da- rét, nước Do Thái. Năm ba mươi tuổi, Ngài đi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cuối cùng Ngài chịu chết trên thập giá thời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, rồi sống lại và lên trời.

 

2-H. Cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu có mục đích gì?

T. Trong cuộc sống trần thế, tất cả những gì Chúa Giêsu đã nói, đã làm và đã chịu đều có mục đích: mặc khải về Chúa Cha, cứu chuộc loài người và qui tụ muôn loài để tất cả được hiệp thông với Thiên Chúa.

 

3-H. Cuộc sống ẩn dật của Chúa Giêsu tại Na-da-rét có ý nghĩa gì?

T. Cuộc sống ẩn dật của Chúa Giêsu tại Na-da-rét có những ý nghĩa này:

– Một là nêu gương hiếu thảo, vâng phục cha mẹ,

– Hai là nêu gương nên thánh trong cuộc sống gia đình và lao động thường ngày.

 

 

 

4-H. Khi bắt đầu cuộc sống công khai, Chúa Giê-su đã làm gì?

T. Chúa Giê-su đã đến sông Gio-đan chịu phép rửa của ông Gio-an Tẩy Giả để nói lên rằng:

– Một là: Ngài muốn liên đới với loài người tội lỗi để cứu chuộc họ;

– Hai là: Ngài muốn đón nhận trước cái chết của Ngài;

– Ba là:  Ngài mời gọi chúng ta cùng chết và sống lại với Ngài qua bí tích Rửa tội.

 

5-H. Việc Chúa Giê-su chịu ma quỷ cám dỗ trong hoang địa nói lên điều gì?

T. Chúa Giê-su chịu cám dỗ để chia sẻ và nâng đỡ thân phận yếu đuối của ta. Ngài là A-đam mới đã chiến thắng ma quỷ nhờ luôn vâng phục thánh ý Chúa Cha.

 

6-H. Khi đi rao giảng, Chúa Giê-su chủ yếu loan báo điều gì?

T. Khi đi rao giảng, Chúa Giêsu chủ yếu loan báoTin Mừng Nước Thiên Chúa và mời gọi mọi người sám hối và tin vào Tin Mừng.

 

7-H. Để chứng tỏ Nước Thiên Chúa đang đến, Chúa Giê-su đã làm gì?

T. Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ như: biến nước thành rượu, hoá bánh ra nhiều, xua trừ ma quỉ, chữa lành bệnh tật, cho kẻ chết sống lại và nhất là chính Ngài sau khi chết đã sống lại.

 

8-H. Khi đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã chọn những ai cộng tác với Ngài?

T. Khi đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giê-su đã kêu gọi nhiều người làm môn đệ, rồi chọn ra một nhóm 12 ông gọi là Tông Đồ, và đặt thánh Phê-rô đứng đầu Hội Thánh.

 

9-H. Chúa Giê-su đã trao cho thánh Phêrô và các Tông Đồ những quyền nào?

T. Chúa Giê-su đã trao cho thánh Phê-rô và các Tông Đồ quyền cai quản  Hội Thánh, cử hành các bí tích và giảng dạy các chân lý cứu độ.

          

10-H. Ngày nay những ai tiếp nối vai trò thánh Phê-rô và các Tông

Đ?

T. Chính Đức Giáo Hoàng là người kế vị thánh Phê-rô, và các

Đức Giám mục là những người kế vị các Tông Đồ.

Advertisements