SGLCG 422-534

 

Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật,

hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. (Gl 4,4-5)

 

1-H. Khi tới thời gian thực hiện lời hứa cứu chuộc, Thiên Chúa đã làm gì?

T. Thiên Chúa đã sai Con Một yêu dấu của Ngài xuống thế làm người, có tên là Giê-su nghĩa là “Thiên Chúa cứu chuộc”.

 

2-H. Vì sao Chúa Giê-su còn được gọi là Đức Ki-tô?

T. Chúa Giê-su còn được gọi là Đức Ki-tô vì Ngài đã được Thiên Chúa dùng Thánh Thần xức dầu để Ngài thi hành sứ vụ làm vua, tư tế và ngôn sứ.

 

3-H. Vì sao ta tuyên xưng Đức Giê-su Ki-tô là Con Thiên Chúa?

T. Vì Đức Giê-su Ki-tô là Ngôi Con được Chúa Cha sinh ra từ thuở đời  đời. Ngài là Con Một của Chúa Cha và cũng là Thiên Chúa như Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.

 

4-H. Thiên Chúa cho Con của Ngài xuống thế làm người như thế nào?

T. Thiên Chúa đã dùng quyền năng Chúa Thánh Thần, cho Đức Ma-ri-a mang thai và sinh ra Chúa Giê-su mà vẫn đồng trinh.

 

5-H. Việc Đức Ma-ri-a mang thai Chúa Giê-su mà vẫn đồng trinh nói lên điều gì?

 

 

T. Việc ấy nói lên rằng Chúa Giê-su vừa là người thật vì được sinh bởi một người nữ, vừa là Thiên Chúa thật vì Ngài chỉ có một mình Thiên Chúa là Cha.

 

6-H. Vậy Đức Giê-su Ki-tô là người hay là Thiên Chúa?

T. Đức Giê-su Ki-tô vừa là Thiên Chúa thật vừa là người thật.

Ngài có hai bản tính, là bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người, trong cùng một ngôi vị duy nhất là Ngôi Hai Thiên Chúa.

 

7-H. Vì sao Con Thiên Chúa xuống thế làm người ở với chúng ta?

T. Con Thiên Chúa xuống thế làm người ở với chúng ta vì bốn lý do này:

– Một là để cứu chuộc ta khỏi tội lỗi;

– Hai là để tỏ cho ta biết tình yêu của Thiên Chúa;

– Ba là để làm mẫu mực cho ta sống thánh thiện;

– Bốn là để ta được kết hợp với Ngài mà trở nên con Thiên

Chúa.

 

Advertisements