SGLCG 385-421

 

Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: “Ngươi đã làm gì thế?” Người đàn bà thưa: “Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn.” (St 3,13)

 

1-H. Tổ tông loài người đã phạm tội gì?

T. Tổ tông loài người đã nghe theo lời ma quỷ cám dỗ mà không vâng phục Thiên Chúa.

 

2-H. Tội tổ tông gây nên những hậu quả nào?

T. Tội tổ tông làm cho loài người mất ơn nghĩa với Thiên Chúa, mất sự hoà hợp với bản thân, với mọi người mọi vật, nhất là phải đau khổ và phải chết.

 

3-H. Tội tổ tông ảnh hưởng trên mọi người thế nào?

T. Tội tổ tông làm cho mọi người đều sinh ra trong tình trạng tội lỗi, bản tính bị yếu đuối, tâm trí mê muội, dễ nghiêng chiều điều xấu, còn gọi là tội tổ tông truyền.

 

4-H. Vì sao chỉ riêng tổ tông phạm tội mà cả dòng dõi loài người đều mắc tội?

T. Vì tất cả loài người đều liên đới với nhau như trong một thân thể duy nhất, cho nên tội của tổ tông ảnh hưởng đến toàn thể con cháu.

 

5-H. Sau khi tổ tông phạm tội, Thiên Chúa có bỏ loài người không?

T. Thiên Chúa không bỏ mà còn hứa ban Đấng Cứu Thế đến để cứu chuộc loài người.

 

Advertisements