Mc 6,30-34

 

GẶP GỠ CHÚA MỖI NGÀY

Đức Giêsu bảo các môn đệ: “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” (Mc 6,31)

Suy niệm: Dù kinh tế toàn cầu khủng hoảng, các công ty du lịch lữ hành vẫn ăn nên làm ra nhờ con người ngày nay có khuynh hướng đi xa nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày lao động miệt mài. Sau chuyến truyền giáo vất vả trở về, các môn đệ vui mừng báo cáo kết quả với Đức Giêsu. Ngài bảo các ông tìm chỗ thanh vắng nghỉ ngơi. Ngài hiểu rằng đời sống gồm có hai nhịp: làm việc và nghỉ ngơi, gặp gỡ Chúa rồi tiếp xúc với con người. Không thể là Kitô hữu tốt giữa chợ đời nếu không dành thời gian cầu nguyện, gặp gỡ Thiên Chúa; cũng như không thể lao động miệt mài mà không có lúc nghỉ ngơi thư giãn. Ta dễ dàng chấp nhận nghỉ ngơi để phục hồi sức lực sau khi lao động, nhưng chưa sẵn sàng chấp nhận gặp gỡ, tiếp xúc với Thiên Chúa để nhờ đó, đủ sức mạnh tình yêu sống hòa hợp với tha nhân.

Mời Bạn: Tìm một nơi thanh vắng, riêng tư để gặp gỡ, cầu nguyện với Thiên Chúa, chỉ mình Ngài với bạn. Nơi đó có thể là một góc trong nhà bạn, nhà thờ, hay bãi biển lúc sáng sớm… Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải xác tín rằng chỉ nhờ gặp gỡ Thiên Chúa, bạn mới có thể nhận được năng lực cần thiết cho đời sống đạo của mình.

Chia sẻ: Kinh nghiệm phục hồi năng lực tinh thần sau giờ cầu nguyện.

Sống Lời Chúa: Tôi thu xếp thời gian để có thể gặp gỡ, cầu nguyện riêng với Chúa sáng sớm (hay buổi tối) mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con dành thời gian mỗi ngày gặp gỡ, cầu nguyện với Chúa để nhờ đó, chúng con có thể sống tốt đẹp cuộc đời của mình. Chúng con xin hứa sẽ vâng theo lời Chúa dạy. Amen.


 

Advertisements